Alicja Czapska  

Adwokat

Zadzwoń

(+48) 691 840 978

Napisz

adwokat.czapska@wp.pl

20 lipca 2023

Uchylenie alimentów

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego nie następuje automatycznie (np. z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności) i konieczne jest w tym celu podjęcie stosownych kroków prawnych. Co więcej, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie wskazuje również konkretnych przypadków, w których ustaje obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. 

 

Zgodnie z art. 133 par. 1 i 3 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 

Ustawodawca przewidział zatem dwie przesłanki umożliwiające uchylenie obowiązku alimentacyjnego w przypadku dzieci pełnoletnich - nadmierny uszczerbek dla rodziców i niedokładanie przez dziecko starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania. Druga przesłanka występuje na przykład kiedy dziecko z własnej winy nie uzyskuje promocji do następnej klasy. 

 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji odnośnie uchylenia obowiązku alimentacyjnego, pomocy w sporządzeniu pozwu lub apelacji zapraszam do kontaktu. 

 

 

Przeczytaj także:

20 lipca 2023
Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego nie następuje automatycznie (np. z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności) i konieczne
12 czerwca 2023
Każde pismo procesowe w postępowaniu cywilnym powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
05 czerwca 2023
Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może
20 maja 2023
Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej