Alicja Czapska  

Adwokat

Zadzwoń

(+48) 691 840 978

Napisz

adwokat.czapska@wp.pl

05 czerwca 2023

Rozłożenie grzywny na raty

Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.
 

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty należy uzasadnić, tak aby wynikało z niego spełnienie powyższych przesłanek. Na postanowienie  w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie. 

 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji odnośnie rozłożenia grzywny na raty, pomocy w sporządzeniu wniosku lub zażalenia zapraszam do kontaktu. 

 

Przeczytaj także:

20 lipca 2023
Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego nie następuje automatycznie (np. z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności) i konieczne
12 czerwca 2023
Każde pismo procesowe w postępowaniu cywilnym powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
05 czerwca 2023
Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może
20 maja 2023
Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej