Alicja Czapska  

Adwokat

Zadzwoń

(+48) 691 840 978

Napisz

adwokat.czapska@wp.pl

06 października 2022

Posiadam stosowny wyrok – zaopatrzony w klauzulę wykonalności, jednak dłużnik nie chce dobrowolnie dokonać zapłaty. 

W sytuacji, gdy klient dysponuje tytułem egzekucyjnym, zaś strona przeciwna nie realizuje swojego obowiązku – pozostaje możliwość skierowania sprawy na drogę egzekucyjną. Udział adwokata w takim postępowaniu gwarantuje, że wniosek zostanie poprawnie sformułowany i zostaną w nim wskazane wszelkie sposoby egzekucji – co przekłada się na skuteczność takiego postępowania.

 

Przeczytaj także:

05 czerwca 2023
Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może
20 maja 2023
Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej
17 maja 2023
Jednym ze sposobów na uniknięcie więzienia jest odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
06 października 2022
W sytuacji, gdy klient dysponuje tytułem egzekucyjnym, zaś strona przeciwna nie realizuje swojego obowiązku –