Alicja Czapska  

Adwokat

Zadzwoń

(+48) 691 840 978

Napisz

adwokat.czapska@wp.pl

06 października 2022

Jak można zapewnić pomoc prawną osobom tymczasowo aresztowanym, bądź odbywającym wyrok ?

W sytuacji gdy, pomoc prawna ma być udzielona osobie wobec której został zastosowany tymczasowy areszt, bądź odbywa już karę pozbawienia wolności - istnieje możliwość złożenia zastępczego oświadczenia o udzieleniu upoważnia do obrony przez najbliższych członków rodziny. Na podstawie takiego upoważnienia, adwokat uzyska możliwość widzenia z osobą osadzoną, w trakcie takiego widzenia będzie możliwe uzyskanie "właściwego" podpisu - bezpośrednio od Klienta.

Przeczytaj także:

20 maja 2023
Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej
17 maja 2023
Jednym ze sposobów na uniknięcie więzienia jest odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
06 października 2022
W sytuacji, gdy klient dysponuje tytułem egzekucyjnym, zaś strona przeciwna nie realizuje swojego obowiązku –
06 października 2022
W sytuacji gdy, pomoc prawna ma być udzielona osobie wobec której został zastosowany tymczasowy areszt,